Call: 84-963127576 (Vietnamese)

An Phát họp đại hội đồng cổ đông năm 2008

- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ Tich HĐQT công ty
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Lê Trung - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.
- Đại diện công ty chứng khoán Habubank: Ông Phạm Trường – Trưởng phòng tư vấn tài chính.
- Đại diện công ty kiểm toán Việt : Ông Nguyễn Văn Xuân – Phó giám đốc.
- Ông Hà Hoàng Thế Quang - đại diện cho công ty TNHH chứng khoán Sacombank,
- Ông Phạm Huy Tuyên - đại diện cho công ty tài chính dầu khí - chi nhánh Nam Định,
- Ông Trần Thanh Tùng - Đại diện công ty cổ phần đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ
Cùng toàn thể cổ đông công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát và các cơ quan báo chí tới đưa tin.
Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo tài chính năm 2007 của Giám đốc công ty, báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đồng thời Đại hội đã thảo luận các phương hướng phát triển năm 2008, đặc biệt là các vấn đề lớn của công ty như: Thông qua điều lệ mới thay thế điều lệ đã ban hành ngày 10/4/2007, Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007, Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề quan trọng khác.
Đại hội đã thành công tốt đẹp với việc thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại hội cổ đông lần này là một dịp để công ty tổng hợp những thành tích đã đạt được sau một năm xây dựng và trưởng thành, thông nhất các phương hướng chiến lược để phát triển công ty, là dịp để tập thể cổ đông công ty thể hiện quyết tâm đoàn kết xây dựng An Phát vững mạnh.


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016