Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016

Cụ thể, sản lượng xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 4,408 tấn, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, Mỹ đạt 435 tấn tăng 166%, Úc đạt 938 tấn tăng 26% và tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là EU tăng 8%, đạt 14,971 tấn.
Thời gian còn lại của năm hoạt động kinh doanh của AAA nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự tích cực với doanh thu dự kiến đạt 1,176 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến lợi nhuận sau thuế cả năm sẽ vượt chỉ tiêu 18%.
Bên cạnh đó, giai đoạn 1 nhà máy số 6 đã đi vào vận hành thử, giai đoạn 2 của Nhà máy số 6 và Nhà máy số 7 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Việc hoàn thành hai nhà máy này sẽ giúp đưa tổng sản lượng của AAA lên 80,000 tấn/ năm. Nhà máy số 6 có tổng diện tích lên tới gần 100,000 m2, tổng công suất 37,000 tấn/năm, chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường Nhật Bản. Nhà máy số 7 dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10/2016 và cung cấp sản phẩm chủ yếu cho thị trường Mỹ.

Xem chi tiết tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2016