Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016

Cụ thể, sản lượng xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 4,408 tấn, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, Mỹ đạt 435 tấn tăng 166%, Úc đạt 938 tấn tăng 26% và tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là EU tăng 8%, đạt 14,971 tấn.
Thời gian còn lại của năm hoạt động kinh doanh của AAA nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự tích cực với doanh thu dự kiến đạt 1,176 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến lợi nhuận sau thuế cả năm sẽ vượt chỉ tiêu 18%.
Bên cạnh đó, giai đoạn 1 nhà máy số 6 đã đi vào vận hành thử, giai đoạn 2 của Nhà máy số 6 và Nhà máy số 7 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Việc hoàn thành hai nhà máy này sẽ giúp đưa tổng sản lượng của AAA lên 80,000 tấn/ năm. Nhà máy số 6 có tổng diện tích lên tới gần 100,000 m2, tổng công suất 37,000 tấn/năm, chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường Nhật Bản. Nhà máy số 7 dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10/2016 và cung cấp sản phẩm chủ yếu cho thị trường Mỹ.

Xem chi tiết tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng