Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 04

 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 158/2010/GCNCP-VSD-4 ngày 18/05/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Trụ sở chính:Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:(84-320) 755 998
Fax:(84-320) 755 113
Vốn điều lệ:518,999,880,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 18/05/2016
Tên chứng khoán:Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:AAA
Mã ISIN:VN000000AAA4
Sàn giao dịch:HNX
Mệnh giá:10,000 đồng
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:2,400,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:24,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:51,899,988 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:518,999,880,000 đồng
Hình thức đăng ký:Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/05/2016, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016