Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 04

 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 158/2010/GCNCP-VSD-4 ngày 18/05/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Trụ sở chính:Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:(84-320) 755 998
Fax:(84-320) 755 113
Vốn điều lệ:518,999,880,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 18/05/2016
Tên chứng khoán:Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:AAA
Mã ISIN:VN000000AAA4
Sàn giao dịch:HNX
Mệnh giá:10,000 đồng
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:2,400,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:24,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:51,899,988 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:518,999,880,000 đồng
Hình thức đăng ký:Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/05/2016, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương