Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Đã đạt được thỏa thuận về việc thực hiện quyền chuyển đổi 240.000 trái phiếu vào tháng 6/2018


Ngày 16/5/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thông qua lộ trình thực hiện việc chuyển đổi 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền. Theo đó: Số lượng chứng quyền dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành (tháng 12/2015) là 55.000 chứng quyền. Số còn lại sẽ được thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018 là 245.000 chứng quyền.
Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT cho biết: Đối với 245.000 chứng quyền của các nhà đầu tư sở hữu sẽ không tiến hành chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành mà các Nhà đầu tư cam kết thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018. Đây là một điều kiện rất thuận lợi với Công ty, tránh làm pha loãng số cổ phiếu hiện tại, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và thể hiện sự tin tưởng của họ với Hội đồng quản trị Công ty
Biên bản (xem chi tiết tại đây) và nghị quyết (xem chi tiết tại đây) về cam kết chưa thực hiện chứng quyền của nhà đầu tư.


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016