Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
          Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: AAA) tại ngày đăng ký cuối cùng 16/09/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 30/9/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã tiến hành gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tạm ứng cổ tức và tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, Giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakhek để thu hồi vốn thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất số 8; Kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy sản xuất số 8.
           Các tài liệu gồm: Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phương án phát hành cổ phiếu, Phiếu xin ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung lấy ý kiến (Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây).
           Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề trên vào “Phiếu biểu quyết” gửi về công ty trước 15h00 ngày 14 tháng 10 năm 2016. Quý cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:
            Ban thư ký tổng hợp – Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
            Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
            Điện thoại: 03203.755.998                             Fax: 03203.755.113
            Email: nttien@anphatplastic.com           Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiện)
                                                                                                              Trân trọng!
                                                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
                                                                                       VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung