Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

           Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nhựa và Môi trường xanh An Phát
          Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: AAA) tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã tiến hành gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán (HNX) để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE là 51.899.988 cổ phiếu.
           Các tài liệu gồm: Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu xin ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung lấy ý kiến (Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây).
           Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề trên vào “Phiếu biểu quyết” gửi về công ty trước 17h00 ngày 15 tháng 06 năm 2016. Quý cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:
            Ban thư ký tổng hợp – Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
            Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
            Điện thoại: 03203.755.998                             Fax: 03203.755.113
            Email: nttien@anphatplastic.com                   Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiện)
 
                                                                                                                             Trân trọng!
                                                                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
                                                                                                          VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016