Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

           Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nhựa và Môi trường xanh An Phát
          Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: AAA) tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã tiến hành gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán (HNX) để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE là 51.899.988 cổ phiếu.
           Các tài liệu gồm: Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu xin ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung lấy ý kiến (Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại đây).
           Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề trên vào “Phiếu biểu quyết” gửi về công ty trước 17h00 ngày 15 tháng 06 năm 2016. Quý cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:
            Ban thư ký tổng hợp – Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
            Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
            Điện thoại: 03203.755.998                             Fax: 03203.755.113
            Email: nttien@anphatplastic.com                   Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiện)
 
                                                                                                                             Trân trọng!
                                                                                                                CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
                                                                                                          VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương