Call: 84-963127576 (Vietnamese)

AnPhat Plastic: Thông báo thay đổi người đại diện quản lý vốn tại các công ty con

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hiện có 02 Công ty con trưc thuộc là: Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (thành lập năm 2009) và Công ty TNHH Nhựa Thakhek được thành lập năm 2012. Công ty thông báo về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại các công ty con như sau:
 1. Thay đổi người đại điện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái:
-   Người đại diện đã cử: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
-   Người đại diện thay thế: Ông Trần Hoàng Hoan – Phó Tổng giám đốc sản xuất
-   Lý do thay đổi: Ông Phạm Ánh Dương có đơn xin từ nhiệm vị trí Người quản lý vốn góp và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
2. Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek
-   Người đại diện đã cử: Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc
-   Người đại diện thay thế: Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek
-   Lý do: Ông Nguyễn Lê Trung có đơn xin từ nhiệm vị trí Người quản lý vốn góp và Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek.
            Dưới đây là đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ánh Dương, ông Nguyễn Lê Trung và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại các công ty con:
1. Đơn xin từ nhiệm làm người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của ông Phạm Ánh Dương
2. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của ông Phạm Ánh Dương
3. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek của ông Nguyễn Lê Trung.
4. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ánh Dương và Ông Nguyễn Lê Trung
 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/2/2017)

AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Hoàng Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thoái vốn thành công tại VBC, AAA thu về hơn 68 tỷ đồng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Năm 2016 ghi dấu những con số kỷ lục

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tràn đầy triển vọng giành ngôi số 1 tại Châu Á

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA tiếp tục được duy trì trong rổ chỉ số VNX ALLShare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để chuyển niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

AN PHAT PLASTIC (AAA): HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Cải tiến không ngừng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin về giới hạn tỉ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin IR quý 2/2016