Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

I. Duy trì sản lượng ổn định
Trong 7 tháng năm 2017, các Nhà máy của AAA hoạt động ổn định, tiếp tục giữ vững sản lượng của các tháng trước, theo đó, 7 tháng sản lượng  tiêu thụ hợp nhất ước đạt 50.375tấn, tăng 55,3 % so với cùng kỳ, đạt 59% kế hoạch năm, sản lượng xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm tiếp tục được giữ vững, đặc biệt là thị trường Nhật Bản đảm bảo kế hoạch chiếm 30 – 40% cơ cấu sản lượng vào cuối năm. Hướng đến cuối năm 2017, sản lượng chung toàn nhà máy sẽ đạt 8.000 tấn túi/tháng và sản lượng hợp nhất đạt 13.500 tấn/tháng. Trong toàn Công ty đang phát động phong trào “thi đua lao động sản xuất chào mừng 15 năm thành lập Công ty 27/9/2002-27/9/2017” bằng các hình thức tăng năng suất lao động, giảm hàng hỏng, hàng lỗi, thúc đẩy phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng… hứa hẹn những kết quả tích cực, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông công ty đã giao.

II. Thực hiện kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông
      Ngày 31/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 3107/2017/NQ- HĐQT về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 cho cổ đông, theo đó:
-  Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 15/08/2017
-  Thời gian thanh toán: ngày 15/09/2017
-  Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
-  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 500 đồng)
-  Địa điểm nhận cổ tức:
ü   Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý nơi mở tài khoản chứng khoán.
ü  Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
Việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 của Công ty thể hiện sự cam kết của Hội đồng quản trị với các cổ đông, nhà đầu tư trong chiến lược phát triển của mình, luôn quan tâm và đề cao lợi ích của cổ đông và đảm bảo hài hòa với lợi ích và sự phát triển của doanh nghiệp.

III. An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền
Sau một thời gian thực hiện chào mua và đàm phán với các Nhà đầu tư cá nhân sở hữu chứng quyền được phát hành ngày 04/12/2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015 của  Công ty chưa thực hiện chuyển đổi, Công ty An Phát Holdings đã mua lại được 121.150 chứng quyền. Trong kế hoạch đầu tư của mình, để thực hiện mục tiêu trở thành cổ đông lớn, đồng hành cùng sự phát triển của AAA, An Phát Holdings sẽ tiếp tục mua lại 122.350 chứng quyền từ các Nhà đầu tư.

IV. Gặp gỡ đối tác
Để phát triển các thị trường trọng điểm, trong tháng 7, Ban lãnh đạo Công ty đã có chuyến công tác tại Nhật Bản để gặp gỡ các khách hàng như Mitsubishi, Sojitz, Hanwa, Compoplast, Itochu.. để bàn về kế hoạch sản lượng, loại sản phẩm và các tiêu chí chất lượng với các đơn hàng dài kỳ trong Quý IV và năm 2018. Đồng thời, Công ty cũng đón nhiều khách hàng lớn đã tới thăm, trao đổi và đàm phán ký hợp đồng tại công ty như Compoplas, Valson, Evenplast…. Sau khi trực tiếp kiểm tra sản phẩm, nắm rõ một số quy trình kiểm soát chất lượng của Công ty, so sánh với sản phẩm của các nhà xuất khẩu khác, các khách hàng đã tin tưởng đặt hàng số lượng lớn vì sản phẩm của An Phát có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Các khách hàng cũng giành lời khen ngợi với sự phát triển nhanh chóng vượt bậc của Công ty và hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai.

V.   Kế hoạch Tháng 8/2017:
Công ty sẽ bám sát kế hoạch chung về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của quý 3/2017. Theo đó, các nhà nhà máy và các bộ phận hỗ trợ rà soát, điều chỉnh kế hoạch nội bộ năm 2017 theo tiến độ hoàn thiện dây chuyền nhanh chóng và mức tăng trưởng mạnh mẽ Công ty đã đạt được. 

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương