Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

FPTS - Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu AAA của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do và phương pháp so sánh P/E, chúng tôi xác định giá mục tiêu một cổ phiếu AAA là 39,400 đồng/cp, cao hơn 22% so với giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho mục tiêu ngắn hạn. 

Đăng ngày: 27/12/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

      Quan điểm đầu tư - Tiếp tục đánh giá KHẢ QUAN. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 36.900đ, tương đương P/E dự phóng là 12,6 lần. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng 2018 là 11 lần, là mức khá rẻ và hợp lý. Gia tăng công suất và mở rộng sang các thị trường mới sẽ là trọng tâm của câu truyện tăng trưởng dài hạn ở đây.

Đăng ngày: 21/12/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Maybank Kim Eng: AAA: Mở rộng công suất thúc đẩy tăng trưởng

AN PHAT PLASTIC (AAA): Maybank Kim Eng: AAA: Mở rộng công suất thúc đẩy tăng trưởng

Công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu và EBITDA trong năm 2016 khá tích cực khi tổng công suất sản xuất được mở rộng thúc đẩy sản lượng tiêu thụ. Công ty kỳ vọng Q4/2017 và cả năm 2018 mức tăng trưởng cao tiếp tục được duy trì khi hai nhà máy 6 & 7 vận hành ổn định, sản lượng tiêu thụ tăng.

Đăng ngày: 16/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): MBS: Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): MBS: Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA

AAA đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng (+53,9%yoy) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng (+54,9%yoy), tương đương biên lợi nhuận ròng đạt 6,7%. Cổ tức dự kiến chia cho năm 2017 là 30%/năm bằng tiền mặt. Chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng trong năm 2017 của AAA là rất khả quan. 

Đăng ngày: 13/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

      AAA đang giao dịch tại PE 2018 là 9,3X, đây là mức tương đối hợp lý. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu AAA với giá mục tiêu 1 năm là 32.400 đồng/CP, tương ứng PE là 10X. AAA lên kế hoạch trả 25% cổ tức tiền mặt trong năm 2017 (Tăng 5% vào tháng 9/2017), do đó công ty sẽ trả cổ tức 20% trên mệnh giá vào quý 1/2018...

Đăng ngày: 07/11/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 133 bài viết - Trang: 01 / 9