Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Công bố thông tin

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đăng ngày: 26/01/2018 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 84 bài viết - Trang: 1 / 6