Call: 84-931507576 (Vietnamese)
AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

     Ngày 12/07/2017, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7 số 158/2010/GCNCP-VSD-7 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán ngày 10/07/2017.

Đăng ngày: 12/07/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 141 bài viết - Trang: 3 / 10