Call: 84-931507576 (Vietnamese)
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 21

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 21

Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21 ngày 30 tháng 5 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp.

Đăng ngày: 06/06/2016 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 97 bài viết - Trang: 4 / 7