Call: 84-931507576 (Vietnamese)
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2015

Ngày 4/5/2015 HĐQT đã họp và ra nghị quyết về tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2015. Chi tiết xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, đại hội cổ đông
Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014

Ngày 12/8/2015 HĐQT CTY đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014. Nội dung chi tiết xin mời các bạn download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị quyết về việc thành lập công ty con đầu tư dự án tại CHDCND Lào

Nghị quyết về việc thành lập công ty con đầu tư dự án tại CHDCND Lào

 Ngày 25-12-2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã thảo luận, thống nhất biểu quyết nhất trí 100% về việc thành lập công ty con thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Thông tin chi tiết, xin mời xem tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, thành lập công ty, đầu tư
Chi tiết
Đính chính Bản cáo bạch và Nghị quyết HĐQT

Đính chính Bản cáo bạch và Nghị quyết HĐQT

Ngày 19/11/2012 CTY CP Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát có 2 công văn gửi UBCK Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nội dung như sau:

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, báo cáo, hội đồng quản trị
Chi tiết
Thông báo, Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào công ty liên kết.

Thông báo, Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào công ty liên kết.

An Phát trân trọng gửi Thông báo, Biên bản, Nghị quyết HQĐT về việc góp vốn vào công ty liên kết. Kính mời quý cổ đông download tại đây. 

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: thông báo, biên bản
Chi tiết
Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/09/2015
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
... Nghị quyết đầy đủ xin mời các đồng chí download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2014

Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2014

Ngày 7/10/2014 Hội Đồng Quản Trị đã ra nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2014. Thông tin chi tiết xin mời các bạn theo dõi file đính kèm 

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: cổ phiếu, hội đồng quản trị, cổ phiếu
Chi tiết
AnPhat Plastic: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV - 2014 và quý I - 2015

AnPhat Plastic: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV - 2014 và quý I - 2015

 Ngày 17/12/2014 HĐQT đã họp và đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2014 và quý I năm 2015. Toàn văn quyết định xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: AnPhat Plastic, nghị quyết, kinh doanh
Chi tiết
Nghị quyết về việc xử lý CP của đợt phát hành năm 2012

Nghị quyết về việc xử lý CP của đợt phát hành năm 2012

 Ngày 8 tháng 11 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã họp và thông qua nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2012.

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: nghị quyết, cổ phiếu
Chi tiết
Tổng số: 97 bài viết - Trang: 6 / 7