Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Tìm kiếm theo nội dung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền

     Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát xin trân trọng thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt 2 đối với Chứng quyền của Công ty Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng quyền: CQAAA2015) được phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015 và Văn bản chấp thuận thực hiện phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền số 7472/UBCK-QLPH của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 như sau:

Đăng ngày: 29/05/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

AAA: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị AAA thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, cụ thể như sau:

Đăng ngày: 29/11/2016 | Tags:
Chi tiết
Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Anphat Plastic: Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2014 bằng phát hành cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu xây dựng nhà máy số 6

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/09/2015
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
... Nghị quyết đầy đủ xin mời các đồng chí download tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags:
Chi tiết
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến bằng văn bản

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến bằng văn bản

AnPhat Plastic chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến bằng văn bản một số vấn đề, xin mời các bạn theo dõi tiếp thông tin...

Đăng ngày: 03/08/2015 | Tags:
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Năm 2010, AAA đạt doanh thu hơn 682 tỷ đồng đạt 194,85% kế hoạch đề ra lợi nhuận sau thuế đạt hơn 90 tỷ đồng bằng 2,6 lần lợi nhuận năm 2009, vượt kế hoạch 157,14%.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, chứng khoán
Chi tiết
AnPhat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

AnPhat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

AnPhat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

Đăng ngày: 30/05/2015 | Tags: AnPhat Plastic, cổ đông
Chi tiết
An Phat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông

An Phat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát  thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: AnPhat Plastic, cổ đông
Chi tiết
AnPhat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông

AnPhat Plastic: Thông báo chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo về ngày đăng ký cuối cùng danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: AnPhat Plastic, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ 2012

Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông cụ thể như sau:

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2010, cụ thể như sau

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Đăng ngày: 29/05/2015 | Tags: thông báo, chứng khoán
Chi tiết
Tổng số: 20 bài viết - Trang: 01 / 1