Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Tìm kiếm theo nội dung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Mã chứng khoán: AAA)
 
Kính gửi: Quý cổ đông và các Nhà đầu tư
 
 
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư “Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Quý IV/2016 và Kế hoạch kinh doanh Quý I/2017” của Công ty, chi tiết như sau:

Đăng ngày: 04/01/2017 | Tags: An Phat, AAA, báo cáo kết quả kinh doanh, KQKD, báo cáo, quý IV
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Mã chứng khoán: AAA)
 
Kính gửi: Quý cổ đông và các Nhà đầu tư
 
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư “Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Quý III/2016 và Kế hoạch kinh doanh Quý IV/2016” của Công ty, chi tiết như sau:

Đăng ngày: 05/10/2016 | Tags:
Chi tiết
AnPhat Plastic: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV - 2014 và quý I - 2015

AnPhat Plastic: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV - 2014 và quý I - 2015

 Ngày 17/12/2014 HĐQT đã họp và đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2014 và quý I năm 2015. Toàn văn quyết định xin mời các bạn theo dõi tại đây

Đăng ngày: 25/03/2016 | Tags: AnPhat Plastic, nghị quyết, kinh doanh
Chi tiết
Tổng số: 3 bài viết - Trang: 01 / 1