Call: 84-931507576 (Vietnamese)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: báo cáo
Chi tiết
An Phát thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15.

An Phát thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15.

Bản đăng ký kinh doanh lần thứ 15.  Chi tiết  xin mời download tại đây.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát
Chi tiết
Văn bản về việc thoái vốn khỏi công ty CP Mỹ San Tây Bắc

Văn bản về việc thoái vốn khỏi công ty CP Mỹ San Tây Bắc

Biên Bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Mỹ San - Tây Bắc

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: văn bản, vốn
Chi tiết
PSI trở thành cổ đông lớn và nắm giữ 8.77% vốn tại AAA

PSI trở thành cổ đông lớn và nắm giữ 8.77% vốn tại AAA

PSI thành cổ đông lớn nắm giữ 8,77% vốn của AAA. Giao dịch thành cổ đông lớn thực hiện hôm qua, ngày 24/4/2012. 

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: cổ đông, cổ phiếu
Chi tiết
Thông báo chuyển thời gian ĐHCĐ năm 2012 sang tháng 5

Thông báo chuyển thời gian ĐHCĐ năm 2012 sang tháng 5

Ngày 10/4/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, xin chuyển thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 sang tháng 5/2012.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, đại hội cổ đông
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 131 / 14