Call: 84-931507576 (Vietnamese)
Thông báo niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo về việc lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phiếu

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, chứng khoán
Chi tiết
HNX chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu An Phát

HNX chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu An Phát

Sau một thời gian thẩm định hồ sơ, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức chấp thuận về nguyên tắc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được niêm yết cổ phiếu. Theo đó, HNX đồng ý với An Phát những nội dung sau:

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, cổ phiếu
Chi tiết
An Phát nộp hồ sơ niêm yết với mã chứng khoán AAA

An Phát nộp hồ sơ niêm yết với mã chứng khoán AAA

An Phát chính thức được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi tên trong danh sách những công ty đại chúng đã nộp hồ sơ niêm yết với mã cổ phiếu giao dịch là AAA.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, chứng khoán
Chi tiết
Thông báo Ủy quyền quản lý cổ đông

Thông báo Ủy quyền quản lý cổ đông

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ủy quyền Quản lý cổ đông

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, cổ đông
Chi tiết
Thông báo trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo trả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo đến Quý cổ đông lịch trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty như sau:

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, cổ phần
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 131 / 14