Call: 84-931507576 (Vietnamese)
An Phát chính thức trở thành công ty đại chúng

An Phát chính thức trở thành công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AN PHAT PLASTIC) chính thức trở thành Công ty đại chúng

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, công ty
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, chứng khoán
Chi tiết
Nhựa An Phát dự kiến nâng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 từ 55 tỷ lên 65 tỷ đồng

Nhựa An Phát dự kiến nâng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 từ 55 tỷ lên 65 tỷ đồng

Nhà máy sản xuất CaCO3 của công ty dự kiến đi vào hoạt đông từ quý IV, giúp giảm 30% chi phí so với mua ngoài.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, lợi nhuận
Chi tiết
An Phát chào bán thành công 3.300.000 cổ phần

An Phát chào bán thành công 3.300.000 cổ phần

Đợt phát hành cổ phiếu này đã giúp công ty tăng vốn điều lệ lên 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, cổ phần
Chi tiết
An Phát: Lợi nhuận sau thuế năm 2009 bằng 162,14% năm trước

An Phát: Lợi nhuận sau thuế năm 2009 bằng 162,14% năm trước

Tỷ lệ lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu EPS năm 2009 của An Phát là 5.619 đồng/cp. Trên SanOTC, giá cổ phiếu An Phát đang được rao mua với mức 5x, giá rao mua cao nhất đạt 54.500 đồng/cp và không có rao bán. Như vậy P/E hiện tại của An Phát là 9,67 lần.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, lợi nhuận
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 131 / 14