Call: 84-931507576 (Vietnamese)
Thông báo thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc

Thông báo thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc

An Phát xin thông báo thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, Ban tổng giám đốc
Chi tiết
CT HĐQT An Phát nhận chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

CT HĐQT An Phát nhận chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Ông Phạm Ánh Dương sẽ thực hiện ký kết hợp đồng nhượng lại toàn bộ 50.000.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi mà Beira Limited đang sở hữu tại An Phát.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, trái phiếu
Chi tiết
Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

An Phát trân trọng thông báo về việc Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: ủy quuyền
Chi tiết
An Phát chính thức niêm yết trên HNX

An Phát chính thức niêm yết trên HNX

Hôm qua, ngày 15/7, Công ty Cổ phần nhựa & Môi trường xanh An Phát chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán AAA.

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: An Phát, HNX
Chi tiết
Thông báo niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát trân trọng thông báo về việc lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phiếu

Đăng ngày: 03/06/2015 | Tags: thông báo, chứng khoán
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 131 / 14