Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Tin tức cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

Theo ông Nguyễn Lê Trung, Tổng giám đốc (CEO) Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA), kế hoạch kinh doanh năm 2018 của AAA đủ bù cho rủi ro pha loãng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) khi Công ty phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu.

Đăng ngày: 13/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông và các Nhà đầu tư
       Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư “Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 10T/2017” của Công ty, chi tiết như sau:

Đăng ngày: 10/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

       Ngoài sản phẩm truyền thống, AAA đang nghiên cứu thực hiện sản xuất nhựa công nghệ cao, nhựa ép phun và chi tiết nhựa nhỏ. Các sản phẩm này sẽ chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tận dụng ưu đãi thuế tại các khu công nghiệp và nguồn khách hàng ổn định.

Đăng ngày: 02/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông văn bản đính chính thông tin, cụ thể như sau:
....
Toàn văn thông báo xem tại đây.

Đăng ngày: 01/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

      Tính đến ngày 17/10/2017,  An Phát Holdings cùng 3 công ty: Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương,Công ty TNHH Dương Phạm Investment và Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa đã chào mua thành công toàn bộ số chứng quyền còn lại của AAA với giá mua trung bình là 39.500.000 đồng/ chứng quyền, tương đương với 39.500 đồng/cổ phần sau khi tính cả giá chuyển đổi  hay 28.000 đồng/cổ phần trước giá chuyển đổi chứng quyền là 11.500 đồng/cổ phần.

Đăng ngày: 18/10/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

 Kính gửi Quý cổ đông,
       Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần nhựa và Khoáng sản Yên Bái (mã cổ phiếu: HII) lên 51,1% theo nghị quyết số 1207/2017/NQ- HĐQT, chúng tôi xin được trả lời như sau:
       Để phục vụ công tác đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu HII, Công ty  Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã giảm sở hữu tại HII từ 51,47%  xuống 35,29%  trong tháng 4/2017 với giá bán không dưới 20.000 đồng/cp.
Đọc tiếp...

Đăng ngày: 20/07/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

Ngày 20/6/2017, Công ty cổ phần An Phát Holdings thông báo đã thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền chưa thực hiện của AAA từ các nhà đầu tư đang nắm giữ và sẽ tiếp tục thực hiện mua lại 123.500 chứng quyền còn lại của AAA.
 

Đăng ngày: 20/06/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

Với mục tiêu, trở thành cổ đông lớn, đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của AAA, ngày 12/06/2017, HĐQT An Phát Holdings đã gửi công văn đề nghị mua lại toàn bộ chứng quyền được phát hành ngày 04/12/2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04/11/2015 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát chưa được các nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi.
 

Đăng ngày: 13/06/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

Giải thích thắc mắc của nhiều Nhà đầu tư về lượng chứng quyền chuyển đổi cho đợt thứ 2, Ban lãnh đạo AAA đã công bố thông tin theo đó Ban lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận với các Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền nắm giữ 243.500 chứng quyền (trong số 249.350 chứng quyền chưa chuyển đổi) sẽ không chuyển đổi trong năm 2017.

Đăng ngày: 30/05/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 1 / 14