Call: 84-963127576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích Chứng khoán AAA của MBS

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát với mức định giá trên cơ sở thận trọng 29.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~ 15,76% so với giá 25.050 đồng/cp ngày 10/03/2017" trên cơ sở:
  • - An Phát là Doanh nghiệp sản xuất bao bì mỏng hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm.
  • - Hoạt động kinh doanh sẽ tăng trưởng mạnh khi 2 nhà máy mới đi vào hoạt động trong Quý 1/2017.
  • - Triển vọng tích cực từ thị trường xuất khẩu EU và Nhật Bản.
  • - Tỷ lệ chia cổ tức hấp dẫn với dự kiến 20-30% bằng tiền trong năm 2017.
Chi tiết Báo cáo xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của VietCapital

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của công ty chứng khoán HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán Bảo Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán VPBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích Chứng khoán AAA của hsc

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của BSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của Công ty chứng khoán APEC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích chứng khoán của Công ty chứng khoán MB