Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của VietCapital

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA), nhà sản xuất bao bì nhựa lớn nhất Việt Nam trong 3-6 tháng tới với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực.

Mở rộng thị phần ở thị trường Mỹ và Nhật giúp tăng trưởng doanh thu 2017. Chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh số 35,6% trong năm 2017 dựa theo kế hoạch của công ty, trong khi ban lãnh đạo hướng đến mục tiêu sản lượng tăng 52,8% đạt 70.800 tấn. Trước đây, AAA đã thành công trong việc đạt được tiêu chuẩn chất lượng để đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ và Nhật Bản, cũng như tạo được thương hiệu uy tín ở các thị trường này. Lượng đơn đặt hàng từ các khách hàng hiện hữu tăng đáng kể và AAA cũng đang tích cực tìm kiếm các khách hàng mới cho các sản phẩm từ nhà máy số 6 và số 7 của công ty.

Các nhà máy mới nâng cao năng lực sản xuất để mở rộng thị trường. Trong năm 2017, nhà máy số 6 sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong khi nhà máy số 7 dự kiến hoàn thành giai đoạn chạy thử trong quý 1. Ban lãnh đạo kỳ vọng nhà máy số 6 và số 7 sẽ hoạt động với hiệu suất hoạt động lần lượt 47% và 55%, cho phép AAA sẽ nắm bắt được nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường.

Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng ấn tượng dù mức biên lợi nhuận thấp hơn. Chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST 34,8% năm 2017 đạt 197 tỷ đồng. Chi phí cố định thấp hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm và tăng biên LN gộp từ doanh số bán các sản phẩm cao cấp hơn sẽ bù đắp cho chi phí dự phòng cao hơn liên quan đến nhà máy số 6 để giữ biên LN gộp đi ngang. Trong khi đó, dư nợ khoản vay lớn sẽ tạo ra thêm chi phí lãi vay, nhưng được bù đắp từ phần thoái vốn cổ phiếu VBC. Công ty đã hoàn tất thoái vốn khỏi VBC trong đầu năm 2017 trị giá 68,6 tỷ đồng để nâng vốn cho khoản đầu tư tiềm năng vào sản xuất nhựa...

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Maybank Kim Eng: AAA: Mở rộng công suất thúc đẩy tăng trưởng

AN PHAT PLASTIC (AAA): MBS: Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích của VPBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): HSC: TIẾP TỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): HSC: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích Chứng khoán AAA của MBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của công ty chứng khoán HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán Bảo Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán VPBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích Chứng khoán AAA của hsc

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của BSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của Công ty chứng khoán APEC