Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

         Sau 10 năm thành lập và phát triển hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa mềm, AAA đã có những bước tiến rõ nét khi từ một doanh nghiệp mới bước chân vào ngành nhựa đã leo lên vị trí dẫn đầu nhóm ngành nhựa bao bì trong nước hiện nay. Khởi đầu với chỉ 01 nhà máy sản xuất bao bì nhựa với công suất 10.800 tấn/năm, sau 10 năm, AAA đã mở rộng quy mô hoạt động lên 06 nhà máy sản xuất bao bì nhựa với tổng công suất thiết kế vào khoảng 98.000 tấn/năm tại Hải Dương cùng 01 nhà máy sản xuất nguyên liệu CaCO3 và hạt Calbest tại Yên Bái. AAA đạt được quy mô như hiện tại sau quá trình đầu tư mạnh mẽ, mở rộng sản xuất và phát triển thị trường mới từ 2015-2017. Với quy mô này, AAA sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất về sản xuất bao bì nhựa mềm trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế số 1 trong ngành Nhựa bao bì trong nước. Với những thay đổi về năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ cũng như trong chính sách đối với nhà cung ứng và khách hàng, chúng tôi đánh giá AAA đang ở giai đoạn tăng trưởng mới cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. 
         Với giá thị trường đóng cửa tại ngày 08/09/2017 là 32.600đ/cp, giá trị nội tại mỗi cổ phiếu theo Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF là 53.000đ/cp, cao hơn giá thị trường 63%, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu AAA.
         Chi tiết báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của công ty chứng khoán FPTS xem chi tiết tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Maybank Kim Eng: AAA: Mở rộng công suất thúc đẩy tăng trưởng

AN PHAT PLASTIC (AAA): MBS: Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: Báo cáo nhận định cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích của VPBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): SSI: BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): HSC: TIẾP TỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): HSC: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của VietCapital

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích Chứng khoán AAA của MBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của công ty chứng khoán HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán Bảo Việt

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA của Công ty chứng khoán VPBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích Chứng khoán AAA của hsc

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của BSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của VCBS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phân tích mã AAA của Công ty chứng khoán APEC